O nás

Sme občianske združenie MŔTVA KOSŤ, ktoré už od roku 2011 obnovuje oddychovú zónu pri Púchovskej skale. Snažíme sa vrátiť miestu genius locci a sprístupniť či spropagovať skalu a jej históriu aj medzi širšou verejnosťou.

 

 

Púchovskú skalu podporili: 

  • nadácia banky Raiffeisen
  • Continental Matador Rubber, s.r.o.
  • pán Štefan Rosina
  • nadácia O2 Think Big
  • občianske združenie Puchovo dedičstvo
  • Farby Revak, s.r.o.
  • pán Vardžák (Strechy Púchov)
  • pán Daniel Jurčaga

História obnovy Púchovskej skaly:

Stav do roku 2011

mestom vybudovaná oddychová zóna
mestom vybudovaná oddychová zóna

Po nezmyselnom vyťažení cementovými závodmi na začiatku dvadsiateho storočia, sa z kedysi majestátnej skaly stal iba obrovský lom. Kráter zarástol náletovými drevinami a po čase sa stal nelegálnym smetiskom nielen miestnych záhradkárov. V období komunizmu sa miesto využívalo ako trať pre enduro závody motocyklov počas známej „Šesťdennej.“

Impulz  miestu sa na začiatku tohto tisícročia pokúsila dať miestna samospráva. V bývalom lome sa vyrúbali niektoré náletové dreviny, vymurovalo ohnisko, osadili lavičky a zastrešila sa neďaleká studnička. Okrem toho bola osadená aj informačná tabuľa a vyznačený náučný chodník.

mestom vybudovaná oddychová zóna
mestom vybudovaná oddychová zóna

Problémom však bolo dispozičné riešenie celej zóny. Aj keď ponúkala posedenie v relatívnom tieni a pokoji, neumožňovala bezpečný a pohodlný výstup na vrchol zvyšku bývalého brala. Strmý svah, ktorý ešte nedávno slúžil ako jeden z najťažších úsekov enduro trate, bolo veľmi náročné a nebezpečné zdolať. Okrem toho zub času sa postupne podpisoval aj na lavičkách, studničke a informačnej tabule. Od roku 2008 bol už stav zóny v havarijnom stave.

svah pred vybudovaním schodiska
svah pred vybudovaním schodiska

2011-2014

Na jeseň roku 2011 sa traja mladí ľudia (Andrej Rafaj, Ladislav Kováč, Matej Pajtáš)  rozhodli, že si situácia žiada riešenie a pustili sa do práce na turistických schodoch. Okolo dobrovoľníkov sa sformovala malá neformálna skupina mladých študentov, ktorí sa počas svojho voľného času venovali stavbe schodov a zbieraní odpadkov na púchovskej skale.

základy pre nový altánok
základy pre nový altánok
stavba nového altánku
stavba nového altánku

Na začiatku leta 2012 bol udelený dobrovoľníkom grant na uskutočnenie projektu „Revitalizácia oddychovej zóny Púchovská skala“ od nadácie O2 Think Big v hodnote 200€. Za pomoci rodičov, známych a miestnych podnikateľov bol začiatkom roku 2011 postavený v priestranstve v lome pod skalou nový turistický prístrešok. Začala aj spolupráca so združením Puchovo dedičstvo, ktorá vyústila do osadenia novej informačnej tabule venujúcej sa púchovskej kultúre.

stavba altánku
stavba altánku

Medzi časom sa skupina nadšencov pretransformovala na občianske združenie MŔTVA KOSŤ a pomocnú ruku poskytla aj firma Continental Matador Rubber, ktorá čiastkou 200€ prispela združeniu na ďalšie aktivity týkajúce sa skaly. Za tieto prostriedky boli do prístrešku nainštalované lavičky, stôl a umelecký kováč Juraj Špalek zhotovil smetný kôš. Rezbár Daniel Jurčaga zhotovil smerovník ukazujúci smer trasy na púchovskú skalu od hlavnej cesty.

altánok
altánok
nová informačná tabuľa
schodisko na vrchol skaly
nový smetný kôš
smerovník spolu s jeho tvorcom

V roku 2014 boli dokončené schody na vrchol skaly a miesto sa stalo centrom udalosti Keltský telegraf vždy na deň jarnej rovnodennosti.

2016-2017

Po dlhšej pauze prác na skale, sa v roku 2016 podarilo získať peňažný dar od p. Štefana Rosinu, ktorý bol určený na pokračovanie revitalizácie oddychovej zóny. Členovia OZ MŔTVA KOSŤ komplexne vyčistili priestor od náletových drevín, vyrobili nové lavičky, stôl či stojan na bicykle. Kováč Pavol Rác ukul repliku bronzového meča, ktorý bol osadený do skaly v oddychovej zóne.

kováč Pavol Rác pri osádzaní repliky keltského meča

2018 – súčasnosť

Začiatkom roku 2018 bol z oddychovej odcudzený novo osadený bronzový meč. V roku 2019 vandali zničili aj lavičky a stojan na bicykle. Turistický prístrešok spolu so studničkou, informačnou tabulou a smetnými košmi slúžia naďalej verejnosti.