Armáda

predpokladaná podoba bojovníka (Púchovské Múzeum)

Strategický význam Púchovskej skaly, ako centrálneho hradiska pre široké okolie, dokladajú aj nálezy vojenského charakteru. Medzi tie patrí najmä viac ako 30 železných streliek do šípov: s plochým tvarom bez krídeliek ukončené tŕňom na osadenie do šípu, s jedným alebo dvoma spätnými krídelkami ukončené tuľajkou s otvorom pre šíp. Našli sa nože bežného tvaru s rapom, s krvnou ryhou, veľké nože kosákovito zahnuté a nôž s rukoväťou ukončenou očkom. Podobným spôsobom boli využívané i veľké sekáče nájdené na Havránku pri Liptovskej Mare, ktoré slúžili na sekanie zvierat a možno aj ľudí. K výzbroji bojovníkov púchovskej kultúry patrí určite oštepkopija, zápona opaska a bronzová platnička s troma nitmi ako časť pracky z opaska. V boji sa využívali i kone, ktorých súčasťou postroja bola prevliečka na remene s veľkým kruhovým očkom na jednej strane a na druhej s menším polkruhovým očkom. Súčasťou jazdeckej výbavy boli i železné ostrohy. Predmetom vojenského charakteru je i nález rímskej kopije z Tuchyne, čo by mohlo s ďalšími rímskymi nálezmi naznačovať, že na trenčianskej skale spomínaná osada „LAVGARICIO“, ktorá dodnes nebola objavená, by sa mohla nachádzať severnejšie – azda i pri Púchovskej skale.

autor textu: Pavol Makyna (OZ Puchovo dedičstvo)