Duchovný život

obetná jama (Havránok, foto P. Makyna)

Na rozdiel od desiatok sídlisk, hrádkov i väčších centrálnych hradisk na území severného Slovenska chýbajú objavy pohrebisk z obdobia púchovskej kultúry. Našli sa zatiaľ aspoň obetiská, slúžiace ako svätyne – v obci Prosné (Marikovská dolina) a na vrchu Havránok (pri Liptovskej Mare). K obetným šachtám viedli cesty, ktoré boli z oboch strán lemované radmi drevených stĺpov. Na stĺpoch boli zavesené obete a obetné dary. V obetiskách sa našli pracovné nástroje, zbrane, šperky z drahých kovov, keramika, rastlinná i živočíšna potrava. Pohanským božstvám sa prinášali i ľudské obete, dôkazom toho sú nájdené nespálené zvyšky najmä mladých žien na Havránku a mužov v Prosnom. Rôzne analógie naznačujú, že príslušníci púchovskej kultúry vykonávali krvavé obrady v období slnovratu, v čase vojenských výprav, pri privolávaní dobrej úrody, prírodných katastrofách atď. V súčasnosti už vieme o nálezoch kostrových hrobov púchovskej kultúry.

obetisko (Havránok, foto P. Makyna)
obetisko so stélou
obetisko v Udiči (podľa pieta 2008)

autor textu: Pavol Makyna (OZ Puchovo dedičstvo)