Keramika

keramika púchovskej kultúry

Objavená keramika sa vyrábala na hrnčiarskom kruhu, pričom bola i zdobená maľovaním. Najčastejšie sa vyskytovali jednoduché nádoby so zosilneným a ryhou, ktorá oddeľovala okraj. Takéto hlinené i grafitové nádoby boli zdobené zvislým hrebeňovaním. Ďalšími využívanými nádobami boli džbánky, guľovité šálky s uchami a veľké zásobnice na uskladnenie potravy. Posledné menované mali obsah niekoľko desiatok litrov, široké okružie, jazykovité výčnelky i dovnútra zahnutý okraj. Na hrnčiarskom kruhu sa vyrábali fľašovité a situlovité nádoby. Na tele mali ostrý lom a odborníkmi sú označované za jedny z najkrajších hrnčiarskych výrobkov.

Maľovaná keramika sa vyrábala najmä v centrálnych hradiskách, akým bola aj Púchovská skala, čo dokazuje aj nález pece. V čase rímskej fázy púchovskej kultúry, kedy Germáni narušili miestny vývoj, už domáce nádoby nedosahovali také tvary a zdobenie. Objavujú sa germánske vplyvy zoštipovaného povrchu, vtláčaných jamiek prstami, trojuholníkové vpichy, ryhovanie zväzkov, zvislé vlnice a import meandrami a oblúčikmi zdobenej keramiky.

hrnčiarska dielňa (Havránok, foto P. Makyna)

Na rušný obchod s rímskymi provinciami (Panónia, Galia, Germánia) poukazujú nálezy sivej panónskej keramiky a terry sigillaty. Na Púchovskej skale sa našli zlomky z dielní v Lezoux (Francúzsko) i s podpisom majstra CINNAMA, a v Rheinzabern (Nemecko). Bohato zdobená rímska keramika bola vysoko cenená – priam luxusným tovarom. Z rímskych provincií pochádzajú aj hlinené kahance z dielní FORTIS (Modena – Taliansko) a VIBIANI (Taliansko). Medzi unikátne nálezy zaraďujeme sklenenú fľaštičku – tzv. balzamárium na vonné oleje a masti, čo by mohlo dokazovať výskyt vysoko postavenej vrstvy spoločnosti usídlenej na Púchovskej skale, ktorá riadila široké okolie.

Keramika púchovskej kultúry
keramika púchovskej kultúry (Púchovské Múzeum)
hrnčiarska pec (Havránok)
vypalovanie keramiky
vypalovanie keramiky
hrnčiarska pec

autor textu: Pavol Makyna (OZ Puchovo dedičstvo)