Ozdoby a pokrývky tela

bronzová spona

Už barón Hoenning našiel v Púchove množstvo spôn. Medzi nimi bronzové spony s klieštikovito uchytenou pätkou, drôtené spony s dlhým vinutím širokým 35-56 mm. Zo železných spôn sa našli oblúkovité s rámcovým zachycovačom, oblúkovité šarnierové spony s naznačením očiek, spony typu Almgren. Ako ozdoby na človeku slúžili závesky s jemnými ryhami, vedierkovité závesky, sklenené perly, drobné železné ihlice, sklenené a bronzové náramky.

bronzový šperk

Na Púchovskej skale sa našli i jantárové perlyprívesky náhrdelníkov z prevŕtanými zubami líšky, vlka, medveďa a diviaka. Z kostí zvierat boli vyrábané kostené gombíkyhrebene. Hlinené závažia, ktoré boli umiestnené tak ako dnes v múzeu na tkacích krosnách, sa využívali na napínanie osnovy tkanej látky. Pri výrobe priadze sa využívali bohato zdobené hlinené prasleny (často i s črepov hlinených nádob) ako tzv. zotrvačníky na drevených vretienkach. Niektoré náleziská odkryli i tzv. háčkovky, malé ihlice s háčikovitým koncom a točenou dolnou časťou tela.

tkanie látky (Púchovské Múzeum)

autor textu: Pavol Makyna (OZ Puchovo dedičstvo)