Poľnohospodárstvo

Pri oraní zeme sa už nepoužívalo drevené radlo, ale trvácnejšie železné radlice na ťažko obrábateľných pôdach severného Slovenska. Menšie tupé radlice sa mohli používať tiež pri rozbíjaní hrúd, podobne ako nájdené motyky. Na pluhu pred radlicou bolo umiestnené aj veľké železné krojidlo pre lepšie rozorávanie pôdy. Takéto nálezy sa našli v Púchove i Mestečku. Na kosenie úrody slúžili okrem železných kosákov i železné kosy. Zožaté obilie mleli príslušníci púchovskej kultúry na kamenných rotačných mlynoch – žarnovoch. Pri spracovávaní dreva sa používali železné sekery s tuľajkou.

autor textu: Pavol Makyna (OZ Puchovo dedičstvo)